Amagi

Önrendelkezés az AllM-mel összhangban

Szolgáltatásaink

Egyesületünk egyik legkiemelkedőbb szolgáltatása a nevek, szabadalmak és általában a szerzői joggal védendő dolgok bejegyzésének megszervezése a partnercéggel, valamint a közvetítés a szabad és független választottbírósághoz.

Egyedülálló és független intézményként világszerte egyedülálló módon állunk e szolgálatokkal együtt a Föld és a rajta élő lények szolgálatában, mindenki javára.

Tagjaink és szuverénjeink jogainak teljes körű biztosítása és védelme. Ez biztosítja, hogy a szellemi és anyagi tulajdonhoz és joghoz való illetéktelen hozzáférés ne legyen biztosított, ellentétben a hagyományos csatornákon, például a szabadalmi hivatalon vagy az újszülöttek anyakönyvezésén keresztül történő rendes regisztrációval.

A tulajdonjog és a szerzői jog teljes mértékben a kérelmezőnél marad, így a biztonság kívülről felhasználható kiskapuk nélkül készül. Így az Ön nevének, szabadalmának vagy hasonló védelemre érdemes dolgoknak a bejegyzése teljesen biztonságosan le van fedve, mert a bejegyzésben csak a tulajdonos és az alkotó szerepel tulajdonosként.

A semleges, független, a legmagasabb erkölcsi és jellembeli értékek és elvek, a Mindenség Legfelsőbb Forrása és annak szent kozmikus törvényei iránt elkötelezett választottbíróság szintén az említett vívmányok között szerepel.

Ezt a Bíróságot a New York-i választottbírósági egyezményt szabadon utánozva azért hozták létre, hogy más szervezetekkel való összefonódások nélkül, szabad joghatóságot biztosítson minden élő értelmes lény [közismert nevén ember] számára. A cél az Önt megillető elidegeníthetetlen jogok védelme.

Ez kérésre és hosszas bonyodalmak és eljárások vagy képviseleti kötelezettség nélkül történik. Ez tehát egy szabad bíróság, egy választott bíróság, amely minden szellemi, erkölcsi, élő lény [ember] szolgálatában áll, és nem gazdasági célokat szolgál.

Szolgáltatások Amagi

 

 

Sapere Aude

 
 

Egyesületi rendünkben rögzítésre került, hogy a jövőbeni egyesületi tevékenység védelme és biztosítása, illetve az alapszabályban meghatározott célok és célok betartása érdekében a tagok felvehetik a névhasználati jog választását, amely a név bejegyeztetése által a név védelmének megvalósulásával a magas szintű szakértők és kulcsfontosságú eleme a Bizottság által nyújtott szolgáltatásoknak. Amagi Egyesület képviseli. Különösen a kockázat, amelyet a Ama-gi koru-E Kininigen Trust Egyesület A tanúsított név különösen védettnek minősül, és ezért csak a név viselője használhatja. A jogsértések és/vagy a jogosulatlan hozzáférés és felhasználás a Határozott Szerződési Feltételek rendje alá tartozik, a következők szerint kininigen.space

"

"Az igazságosság az, hogy mindenkinek a magáét adjuk, nem pedig másoknak... ...és félreteszi az önérdeket, amikor az egész javának megőrzése érdekében szükséges."

Milánói Ambrus

Szabad és független

Választottbíróság Kininigen

A 1874819. napon, a szabad és független választottbíróság megnyitása és összehívása a választottbírósági eljárás céljából a szabad utánzásban a New York-i egyezmény, az uralkodók döntöttek. A szabad Választottbíróság Kininigen - Az elidegeníthetetlen jogok megőrzéséért az ész élőlénye, dönt mindenkor az elv szerint:

"Az alantasok kövessék a legmagasabbakat, de a legmagasabbak ne kövessék az alantasokat."

Így a Kininigen Szabad Választottbíróság választottbírái mindenkor a legmagasabb erkölcsi, jellembeli és etikai értékek és elvek szerint járnak el, és mindig arra törekszenek, hogy pártatlanul és igazságosan osztogassák és ítélkezzenek. A választottbíráskodást tehát öt-hét, különleges esetekben akár tizenkét szabad személy végzi, akik belső irányultságukban a legmagasabb értékek mellett kötelezik el magukat, azzal a céllal, hogy a választottbíróságban pártatlanul igazságot szolgáltassanak.

Az ítéletet nem vélelmek, hanem tények alapján kell meghozni, hogy lehetővé váljon az igazságos döntőbíráskodás, és hogy elkerülhető legyen a jogászok esetleges túlkapása az emberekkel szemben, valamint hogy biztosítva legyen a szabad és független bíráskodás, más ellentétes érdekekkel való beavatkozás vagy összefonódás nélkül.

Annak érdekében, hogy kizárjuk az önkényt, az önbíráskodást vagy a visszaéléseket az igazságszolgáltatásban, csak a legmagasabb erkölcsi és etikai értékeket és elveket tartjuk be.

Az egyesület egyik fontos szolgáltatása a szabad és független bíróság igénybevételének és a bíróság előtti meghallgatásnak a közvetítése. Amagi - önrendelkezés harmóniában mindennel e.V. képviseli a címet.

Minden egyes választottbírósági eljáráshoz külön, új választottbíróságot hoznak létre. Ez a szabad bírósági választottbíráskodás különösen fontos eleme. A választottbíróság általában öt-hét szuverén választottbíróból áll. Lehetőség van arra, hogy mindkét fél egy-egy választottbírót válasszon. Ez a lehetőség, hogy a döntéshozókat maguk választhatják ki, hozzájárul a felek döntéshozó testületbe vetett bizalmának növeléséhez. A választottbíróság általában szóbeli meghallgatást tart, és szükség esetén bizonyítékokat vesz fel.

A választottbíróságok magánjellegű joghatóságot képeznek. A választottbíróság feladata, hogy az állami joghatóság kizárásával jogilag kötelező és végleges döntést hozzon. A bíróság választottbírósági ítéletét díjazásnak nevezik. A választottbírósági ítélet jogilag ugyanolyan kötelező erejű, mint az állami bírósági eljárásban hozott ítélet, és ezért jogilag is lehet kikényszerített (végrehajtás). Csak néhány kivételes esetben, pl. súlyos eljárási hibák esetén, a választottbírósági ítéletet hatályon kívül lehet helyezni. A választottbírósági ítélet ezért megfelel az állami bírósági eljárás utolsó fokú ítéletének (jogerős ítélet) - az állami bíróságoktól eltérően nincs fellebbezési eljárás.

Az állami bírósági eljárásokkal ellentétben a felek közösen határozhatják meg választottbírósági eljárásuk elemi feltételeit. Így, A felek és a választottbíróság rugalmasan strukturálja a választottbírósági eljárás és reagál az egyedi igények az ügy elbírálásához. A fél benyújtja írásbeli választottbírósági eljárás iránti kérelmet a Választottbírósági Szabályzatnak megfelelően, és a válaszadó ezt követően észrevételt tehet a választottbírósági eljárás iránti kérelemre a védekezésben, és viszontkereset benyújtására jogosult. Az eljárás későbbi megindításával az elévülési idők általában megszakadnak. A feleket semleges és egyenlő bánásmódban kell részesíteni, és minden félnek tisztességes meghallgatást kell biztosítani. A választottbíróság a felek meghallgatása után saját belátása szerint határozza meg az eljárást.

 

A New York-i egyezmény a külföldi választottbírósági díjak elismeréséről és végrehajtásáról (Egyezmény a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, NYC), vagy röviden "New York-i egyezmény". "New York-i egyezmény" a legfontosabb nemzetközi megállapodás a Választottbíróság a magánbíráskodásra. Az aláíró államok vállalják, hogy elfogadják a magán választottbírósági megállapodásokat, amelyek kizárják a bírósághoz fordulás lehetőségét, és elismerik és végrehajtják a más államokban hozott választottbírósági ítéleteket. A megállapodást 1958. június 10-én írták alá, és 1959. június 7-én lépett hatályba. 

Több mint 160 szerződő állam (2020 decemberében), köztük Ausztria 1961. május 2. óta, Svájc 1965. június 1. óta és Németország 1965. június 30. óta tagja ennek a megállapodásnak.

Az aláíró államok teljes, folyamatosan frissített listája itt található: Az aláíró államok listája

 

 

"

"Ahol nincs igazságszolgáltatás, nincs szabadság, és ahol nincs szabadság, ott nincs igazságosság..."

Johann Gottfried Seume