Amagi

Önrendelkezés harmóniában mindennel

A Kininigen szabad választottbíróság előtti kereset

Részvétel a perben

Az Ama-gi koru-É Kininigen teljes jogú tagja és szuverénje által a következő tárgyban benyújtott kereset. elidegeníthetetlen jogok amelyet a következő bíróság fog meghallgatni Kininingen Szabad Választottbíróság május 21-én, 2021-ben kerül sor. A Kininigeni Szabad Választottbíróság kizárólag élő, szellemi erkölcsi értelemben vett racionális lények és azok jogi köre felett rendelkezik joghatósággal.

Mivel egyesületünk, az Amagi - Selbstbestimmung im Einklang mit Allem e.V. a legmagasabb erkölcsi értékeknek van alávetve, és elkötelezett a hozzánk naponta érkező számos segítségkérés meghallgatása iránt, megtaláltuk a módját annak, hogy az Amagi Kininigen nem tagjai is részt vehessenek a perben mint társfelperesek.

Ez NEM petíció (petit - gyenge/kis kérés, hogy a hatalmon lévők hallgassák meg) és NEM szavazat leadása, hanem arra szolgál, hogy az élők hangja hangosan, tisztán és világosan hallassa vágyát és akaratát.

Ki csatlakozhat a perhez?

Bárki, aki felismeri és felfogja magát élő, szellemileg erkölcsös, értelmes lénynek, köznyelven [emberi lénynek], ingyenesen részt vehet a perben, mint vádlott-társ.

Fragezeichen2 min
ausrufezeichen2 min

Milyen alapon?

Az elidegeníthetetlen jogok minden élő, szellemileg erkölcsös, értelmes lényt megilletnek. Ha az a személy, aki vádlott-társként kíván fellépni, úgy látja, hogy ezek az elidegeníthetetlen jogok sérülnek, részt vehet a perben.

Az eljárás

A perben való részvétel

MG 8008 2 min

Eljárás

A perben való részvételre vonatkozó űrlapot az alábbiakban töltheti le a megfelelő nyelven. Töltse ki és válaszoljon az űrlap tartalmára, beleértve a fényképet és a jogsérelem leírását. Küldje el postán vagy szkennelve e-mailben a címünkre.

Az ítélet

Az ítéletet az ítélethirdetés után közzéteszik az Amagi Egyesület és a Kininigen Trust honlapján. Ezt követően a megadott e-mail címre küldheti el. Ha az ítéletet testre szabják, a feldolgozásért és a postázásért díjat kell fizetni.

Klagebeteiligung Klage Kininigen

Önrendelkezés harmóniában mindennel

Frissítés július 02, 2021

Az együttpanaszolás ideje lejárt, az ítéletet kimondták.....

...és néhány kiválasztott érdekelt félnek szolgált. Az uralkodók is kötelességüknek látták, hogy vádat emeljenek a "Nagy Újraindítás" / Agenda 2030 és az összes hasonló, erre épülő program és célkitűzés ellen. Mert túl szörnyűnek érezték az élő, szellemileg erkölcsileg gondolkodó lények a célokat. Túl nagy az elidegeníthetetlen jogok megsértése.

Ez az ítélet is elbukott, és az ítéleteket 2021.06.28-án kézbesítették a megfelelő helyekre.

Pert az elidegeníthetetlen jogokról

26.05.2021-én 13.15 órakor

Vegyen részt, ha úgy látja, hogy elidegeníthetetlen jogai sérülnek.

nap
óra
perc
másodperc

Részlet a benyújtott panasz tartalmából

670777. számú követelés a Kininigen Free Választottbíróság előtt

Az Ama-gi koru-É Kininigen Trust szabad szuverénjei által meghatározott és rögzített, engem megillető, megillető, nem vitatható, örök, elidegeníthetetlen jogaim megsértése.

 

Az első számú szabály megsértése, a testi integritás, köznyelvben a testi integritás PCR-teszteléssel, orrpálcika-teszteléssel. Maszk, sebészeti maszk vagy FFP2 maszk viselésének kényszere. A szabad légzés korlátozása, amely nyilvánvalóan hatással van az egészségre, és ezért a harmadik számú szabály, az egészséghez való jog, az oxigéntartalom csökkentésével, a szén-dioxid visszalégzésével a szervezet különböző funkcióira.

A testi épség megsértése az oltás beadására való közvetett kényszerítésen keresztül, illetve bizonyos tevékenységekhez vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférés megtagadása. A PCR-vizsgálattal nyert DNS felhasználása és elemzése, valamint a kapcsolódó tulajdonjog és rendelkezési jog megsértése.

A kettes számú szabály, az elidegeníthetetlen jogok szabadságának megsértése az önrendelkezés, a mozgásszabadság, a gyülekezési szabadság korlátozásával. Diszkrimináció és hátrányos megkülönböztetés, ha a testi épségről való lemondást nem tartják be. A másokkal való együttléthez való jog megtagadása olyan feltételek előírásával, mint a karantén, a látogatások korlátozása és a kórházakban, idősotthonokban és hasonló intézményekben lévő személyek elkülönítése.

A hármas számú szabály megsértése, a lakóhely sérthetetlenségének felfüggesztése és visszavonása jogszabályokkal. A kényszerítéssel és bántalmazással szembeni védelemhez való jog megsértése. Az anyasághoz és apasághoz való elidegeníthetetlen jog és az utódok feletti szabad döntési jog megsértése.

A négyes számú szabály megsértése, az egészség. A kísérleti genetikailag módosított és genetikailag módosított vakcinák használata által okozott egészségkárosodás elfogadása. Ami a formaldehid, alumínium, abortált emberi magzati sejtek, amelyek genetikailag manipulált összetevőket tartalmaznak, amelyek az oltatlanokat is érintik. A kísérleti spike fehérje használata. A beoltottak ürülékének kibocsátása, amely ezeket az összetevőket tartalmazza, szennyezi a környezetet, amely nélkül a teljes ökoszisztémára és a benne élő összes élőlényre gyakorolt hatások és következmények még megközelítőleg is megbecsülhetők.

Az ötödik szabály - az igazságossághoz, méltósághoz és szabad fejlődéshez való jog - megsértése az oltásra, vizsgálatra vagy száj- és orrfedő viselésére való közvetett és közvetlen kényszerítéssel. Az egyenlő bánásmódhoz való jog megsértése és a büntetés alkalmazása az élő, szellemileg erkölcsös gondolkodás értékeivel, elveivel, meggyőződésével és jogaival ellentétes magatartás kikényszerítésére. Az intézkedéssel és az alkalmazott intézkedésekkel kapcsolatos valamennyi tény és háttér nyilvánosságra hozatalához való jog megsértése.

Formanyomtatvány
Részvétel a perben

Német
 • A testi épséghez való jog
 • szabadsághoz való jog
 • az egészséghez való jog
 • a biztonsághoz való jog
 • az igazságszolgáltatáshoz való jog

Részvétel
Formanyomtatvány

Angol
 • A testi épséghez való jog
 • szabadságjogok
 • Az egészséghez való jog
 • A megtakarításhoz való jogok
 • az igazságszolgáltatáshoz való jog

Formanyomtatvány
Részvétel a perben

Magyar
 • A testi épséghez való jog
 • szabadsághoz való jog
 • az egészséghez való jog
 • a biztonsághoz való jog
 • az igazságszolgáltatáshoz való jog

A folyamattal kapcsolatos kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Az elidegeníthetetlen jogok itt olvashatók

-> kattints a címre.

Ezek minden élő, szellemileg erkölcsös, értelmes lény, közismert nevükön [ember] számára nem képezik vita tárgyát.

A perben való részvétel ingyenes. Ha azonban az ítélet kihirdetése után szeretné, hogy az ítéletet az Ön adataival együtt az Ön számára igazítsák ki, a kitöltés és a szállítás díjat számítunk fel.

Az Amagi és az Ama-gi koru-É Kininigen egyesület a legmagasabb erkölcsi értékek és elvek alá tartozik. A következő elv szerint cselekszünk: Tégy úgy másokkal, ahogyan azt szeretnéd, hogy veled tegyenek. Így minden hozzánk érkező információt a legnagyobb tisztelettel kezelünk.

Ezeket az adatokat a perben való részvételen kívül semmilyen más célra nem használják fel, semmilyen módon nem adják át második vagy harmadik félnek, illetve az egyesületen vagy a Kininigen Treuhandbundon kívüli külső személyeknek. Ezeket kizárólag a részvételi szándék kifejeződésének tekintjük, és erre a célra használjuk fel, és a nekünk küldött adatokhoz fűződő minden jog a tulajdonosnál - az élő, szellemi erkölcsi értelemben vett lénynél - marad, aki elküldte őket nekünk.

A Kininigeni Szabad Választottbíróság csak olyan rendes tagok előtt áll nyitva, akik teljes bizonyossággal rendelkeznek arról, hogy lemondtak az idegen személyiségről, elkötelezettek a becsület, a méltóság, az igazság magas erkölcsi értékei és elvei mellett, és már nem a rendszer tulajdona, tehát nincsenek a jobbágyi státuszban.

A méltóság, az igazság elkötelezettek és már nem a rendszer tulajdona, így már nem a jobbágyság státuszában vannak.

A Kininigén Szabad Választottbíróságon élő, szellemileg erkölcsös racionális lények - a Kininigén szuverénjei, akik a legmagasabb erkölcsi értékeknek és elveknek vannak alávetve, élő, szellemileg erkölcsös racionális lények nevében ítélkeznek. A bíróságról bővebben itt olvashat. Kininigen Ingyenes Választottbíróság.

A döntés azon az alapon született, hogy az elidegeníthetetlen jogok minden élő, szellemileg erkölcsös, értelmes lény nem vitatható és alapvető joga. A Kininigeni Szabad Választottbíróság nem rendelkezik joghatósággal más jogterületeken, hanem kizárólag az élő, szellemileg erkölcsös, értelmes lények elidegeníthetetlen jogai felett.

Beolvasva e-mailben a info@amagi.space címre "Részvétel a perben" tárgyú levéllel.

Postai úton a következő címre

Amagi e.V. P.O. Box 100 111 to 75101 Pforzheim GERMANY

Az ítélethirdetés után a vádlott-társak e-mailben kapják meg az ítéletet. Ha az ítéletet az egyénhez kell igazítani, akkor ezért díjat kell fizetni. A költségek kézhezvételét követően a társult felperes megkapja az ítélet megfelelő másolatát saját használatra.

Miért írsz olyan furcsán az emberrel és a személlyel? Mindig is azt hittem, hogy én vagyok a személy, vagy a kettő ugyanaz? - Ez a kérdés valószínűleg a legtöbb ember számára felmerül. Dióhéjban: Mindannyian élő, szellemileg erkölcsös lények vagyunk, és van egy személy, aki alatt cselekszünk - a személy maszkot jelent. Ez határozottan nem ugyanaz. A személyek összehasonlíthatók azokkal a vállalatokkal, amelyek keretében tevékenységeket végzünk. A személyeknek expotenciálisan kevesebb joguk van, mint az élő, szellemi-erkölcsi értelemben vett racionális lényeknek. Akik abban a tévhitben élnek, hogy ők az a személy, akinek a rendeletek és jogfosztások jogszerűek, azok itt tévednek, és kérem, forduljanak az "ügyek" tárgyalására szakosodott szokásjogi bíróságokhoz. Itt van még több a témáról. Kattints rám.

Mivel ez az élő, szellemi erkölcsi értelemmel rendelkező lény tudatos akaratnyilatkozatától függ, a 3. oldal - az eset leírása - mindenki számára kitölthető. Az 1 + 4. oldalt minden egyes személynek külön-külön kell kitöltenie, aki csatlakozni kíván a perhez.

A szülők előre kitölthetik gyermekeik számára, ha ez az utódaikra vonatkozik, vagy ezt a saját vádjukba foglalhatják.

Általánosságban elmondható, hogy minden élő, szellemileg erkölcsös, értelmes lény, aki társperesként részt kíván venni a perben, minden költség nélkül hozzáférhet az ítélethez, mivel a jelenlegi világhelyzetre való tekintettel szükség van erre a perre. (Hálásak vagyunk az adományokért, amelyekkel támogatjuk munkánkat minden [emberi lény] javára).


Ha azonban valaki azt szeretné, hogy az ítéletet egyénileg hozzá igazítsák, az természetesen nyomdaköltségbe, papírköltségbe, borítékköltségbe, valamint a postaköltségbe kerül - nem is beszélve tagjaink erre fordított életidejéről. Ezért kénytelenek vagyunk kártérítést kérni ezekért a költségekért. Igyekeztünk ezt a hozzájárulást a költségekhez a lehető legalacsonyabb szinten tartani, hogy minél több résztvevő részesülhessen belőle, ezért a költségtérítést 50 euróban határoztuk meg. Akik támogatni szeretnék munkánkat és jobbá tenni a világot, szívesen látjuk, ha többet is adományoznak.

Információk fontos témákról, hogy

megérteni mit csinálunk

A Kininigeni Szabad Választottbíróság nem a szokásbíróságok alapját képező római jog szerint jár el, hanem a legmagasabb elvek, értékek szerint, elfogulatlanul, vállalatokhoz, társaságokhoz vagy szervezetekhez való kötődés nélkül.

Az ember, a személy és az élő, szellemileg erkölcsi értelemmel bíró lény fogalmak közötti különbség, amelyre a per és a perben való részvétel irányul. Az ember/személy témakörről itt olvashat bővebben, ha a perben való részvételhez szükséges űrlap zavarba ejtette.

A Kininigen Szabad Választottbíróság. Nem csak egy újabb bíróság. Ez az egyetlen bíróság, amely az élő, szellemileg erkölcsös, gondolkodó lények számára illetékes ezen a világon. Független, a legmagasabb erkölcsi értékek és elvek iránt elkötelezett, és az elidegeníthetetlen jogok megőrzése mellett elkötelezett.

Az Ön adománya.
Sokat segít.

Egy kis hozzájárulás az Ön számára,
segít nekünk nagy dolgokat elérni.
Mindenkinek.

Az Ön segítsége a munkánkhoz.

hu_HUHungarian

Amagi

Hírek