Amagi

Önrendelkezés az AllM-mel összhangban

A Kininigen Free Választottbíróság előtti kereset

Részvétel a perben

Az Ama-gi koru-É Kininigen egyik teljes jogú tagja és uralkodója panaszt tett a elidegeníthetetlen jogokamelyet a Kininingeni Szabad Választottbíróság 2021. május 21-én tárgyal. A Kininigen Szabad Választottbíróság csak az élő, szellemileg erkölcsös, értelmes lényekért és azok jogi köréért felelős.

Mivel egyesületünk, az Amagi - Selbstbestimmung im Einklang mit Allem e.V. (Önrendelkezés mindennel összhangban) a legmagasabb erkölcsi értékeknek van alávetve, és köteles meghallgatni a sok segélykiáltást, amely nap mint nap eljut hozzánk, megtaláltuk a módját annak, hogy az Amagi Kininigen nem tagjai is részt vehessenek a perben, mint társvádlottak.

Ez NEM egy petíció (petit - gyenge/kis kérés, hogy a hatalmon lévők hallgassák meg) és NEM a szavazat leadása, hanem arra szolgál, hogy az élő hangja hangosan, tisztán és világosan felhangozzon vágyában és akaratában.

Ki csatlakozhat a keresethez?

Bárki, aki felismeri és felfogja magát élő, szellemileg erkölcsös, értelmes lénynek, a köznyelvben [Mensch], ingyenesen részt vehet a perben, mint vádlott-társ.

Fragezeichen2 min
ausrufezeichen2 min

Milyen alapon?

Az elidegeníthetetlen jogok minden élő, szellemileg erkölcsös, értelmes lényt megilletnek. Ha az, aki vádlott-társként kíván fellépni, úgy látja, hogy ezek az elidegeníthetetlen jogok sérülnek, részt vehet a perben.

Az eljárás

A perben való részvétel

MG 8008 2 min

Eljárás

A perben való részvételhez szükséges űrlapot az alábbiakban töltheti le a megfelelő nyelven. Töltse ki és válaszoljon, az ott felsorolt tartalmakra, beleértve a fényképet és a vádak leírását. Küldje el postai úton vagy szkennelve e-mailben a címünkre.

Az ítélet

Az ítélet kihirdetése után azt az Amagi Egyesület honlapján és a Kininigen Treuhandbund honlapján közzéteszik. Ezt követően a megadott e-mail címre küldheti el. Ha az ítéletet testre szabják, a feldolgozásért és a postázásért díjat kell fizetni.

Klagebeteiligung Klage Kininigen

Önrendelkezés az AllM-mel összhangban

Frissítés 02.07.2021

A társperek ideje lejárt, az ítéletet kimondták.....

...és néhány kiválasztott érdekelt félnek szolgált. Az uralkodók is kötelességüknek tekintették, hogy erre építsenek, és vádat emeljék a "Nagy Újraindítás" / Agenda 2030 és az összes hasonló program és célkitűzés ellen. Mert túlságosan is kirívónak érezték a célokat az élő, szellemileg erkölcsös gondolkodók. Túl nagy az elidegeníthetetlen jogok megsértése.

Ezt az ítéletet is meghozták, és az ítéleteket 2021.06.28-án kézbesítették az érintett hatóságoknak.

Őszintén köszönetet mondunk minden élő, szellemileg erkölcsös, értelmes lénynek, akinek volt bátorsága vádlott-társként fellépni. A bátorság, hogy részt vett a történelem alakításában és a világ jobbá tételében. Az ítéletet a megadott címre küldjük el Önnek.

az elidegeníthetetlen jogokkal kapcsolatos fellépés

on 26.05.2021 at 13:15PM

Vegyen részt, ha Ön is úgy látja, hogy a jogait megsértették.

nap
óra
perc
másodperc

Kivonat a kérelem tartalmából

670777. számú követelés a Kininigen Free Választottbíróság előtt

Jogos, nem tárgyalható, örökkévaló jogom megsértése, elidegeníthetetlen jogokaz Ama-gi koru-É Kininige Tröszt szabad uralkodói által meghatározott és létrehozott.

Az első számú szabály megsértése, a testi integritás, köznyelvben a testi integritás PCR-teszteléssel, orrpálcika-teszteléssel. Maszk, sebészeti maszk vagy FFP2 maszk viselésének kényszere. A szabad légzés korlátozása, amely nyilvánvalóan hatással van az egészségre, és ezért a harmadik számú szabály, az egészséghez való jog, az oxigéntartalom csökkentésével, a szén-dioxid visszalégzésével a szervezet különböző funkcióira. A testi épség megsértése az oltás beadására való közvetett kényszerítés révén, mivel ellenkező esetben megtagadják a hozzáférést bizonyos tevékenységekhez vagy szolgáltatásokhoz. A PCR-vizsgálattal nyert DNS felhasználása és elemzése, valamint a kapcsolódó tulajdonjog és rendelkezési jog megsértése.

A kettes számú szabály, az elidegeníthetetlen jogok szabadságának megsértése az önrendelkezés, a mozgásszabadság, a gyülekezési szabadság korlátozásával. Diszkrimináció és hátrányos megkülönböztetés, ha a testi épségről való lemondás nem teljesül. A másokkal való együttléthez való jog megtagadása olyan feltételek előírásával, mint a karantén, a látogatások korlátozása és az egyének elkülönítése kórházakban, idősek otthonában és hasonló intézményekben.

A hármas számú szabály megsértése, a lakóhely sérthetetlenségének felfüggesztése és visszavonása jogszabályokkal. A védelemhez, a kényszerítéshez és a bántalmazáshoz való jog megsértése. Az anyasághoz és az apasághoz való elidegeníthetetlen jog és az utódok feletti szabad döntési jog megsértése. Az utódok szabadságjogainak megsértése.

A négyes számú szabály megsértése, az egészség. Az egészségkárosodás elfogadása a Kísérleti genetikailag módosított és gen-módosító vakcinák. Melyik a formaldehid, alumínium, abortált emberi magzat sejtek, a genetikailag módosított komponensek, amelyek a be nem oltott személyeket is érintik. A kísérleti spike fehérje használata. A beoltottak ürülékének kibocsátása, amely ezeket a részeket tartalmazza, a környezetbe kerül, anélkül, hogy az egész ökoszisztémára és a benne élő összes élőlényre gyakorolt hatások és következmények még megközelítőleg is megbecsülhetők lennének.

Az ötödik szabály - az igazságossághoz, a méltósághoz és a szabad fejlődéshez való jog - megsértése az oltásra, vizsgálatra vagy száj- és orrfedő viselésére való közvetett és közvetlen kényszerítéssel valósul meg. Az egyenlő bánásmódhoz való jog megsértése és a büntetés alkalmazása az élő, szellemileg erkölcsi értelemmel rendelkező lény értékeivel, elveivel, hitével és jogaival ellentétes cselekedetek kikényszerítésére. Az intézkedéssel és az alkalmazott intézkedésekkel kapcsolatos valamennyi tény és háttér nyilvánosságra hozatalához való jog megsértése.

Formanyomtatvány
Részvétel a perben

Német
 • A testi épséghez való jog
 • szabadsághoz való jog
 • az egészséghez való jog
 • a biztonsághoz való jog
 • az igazságszolgáltatáshoz való jog

Részvétel
Formanyomtatvány

Angol
 • A testi épséghez való jog
 • szabadságjogok
 • Az egészséghez való jog
 • A megtakarításhoz való jogok
 • az igazságszolgáltatáshoz való jog

Formanyomtatvány
Részvétel a perben

Magyar
 • A testi épséghez való jog
 • szabadsághoz való jog
 • az egészséghez való jog
 • a biztonsághoz való jog
 • az igazságszolgáltatáshoz való jog

Az eljárással kapcsolatos kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Az elidegeníthetetlen jogok itt olvashatók -> kattints a címre.

Ezek minden élő, szellemileg erkölcsös, értelmes lény, közismert nevén [ember] számára nem képezik vita tárgyát.

A perben való részvétel ingyenes. Ha azonban az ítélet kihirdetése után az ítéletet a saját adataihoz kívánják igazítani, annak elkészítéséért és elküldéséért díjat kell fizetni.

Az Amagi és az Ama-gi koru-É Kininigen egyesület a legmagasabb erkölcsi értékek és elvek alá tartozik. A következő elv szerint cselekszünk: Tégy úgy másokkal, ahogyan azt szeretnéd, hogy veled tegyenek. Így minden hozzánk érkező információt a legnagyobb tisztelettel kezelünk.

Ezeket az adatokat a perben való részvételen kívül semmilyen más célra nem használják fel, és semmilyen módon nem adják ki második vagy harmadik félnek, illetve az Egyesületen vagy a Kininigen Treuhandbundon kívülálló személynek. Az adatokat kizárólag a részvételi szándék kifejeződésének tekintjük, és erre a célra használjuk fel, és a nekünk küldött adatokkal kapcsolatos minden jog a tulajdonosnál marad - az élő, szellemileg erkölcsös értelmes lénynél, aki elküldte nekünk.

A Kininigeni Szabad Választottbíróság csak olyan rendes tagok számára illetékes, akik teljes bizonyossággal rendelkeznek arról, hogy levetették az idegen személyiséget, elkötelezték magukat a magas erkölcsi értékek és elvek, a becsület, a méltóság, az igazság mellett, és többé nem a rendszer tulajdona, tehát nincsenek a jobbágyi státuszban.

A Kininigén Szabad Választottbíróságon élő, szellemileg erkölcsös értelmes lények - a Kininigén uralkodói, akik a legmagasabb erkölcsi értékeknek és elveknek vannak alávetve - döntenek az élő, szellemileg erkölcsös értelmes lények helyett. A bíróságról bővebben itt olvashat. Kininigen Ingyenes Választottbíróság.

A döntés azon az alapon született, hogy az elidegeníthetetlen jogok minden élő, szellemileg erkölcsös, értelmes lény nem vitatható és alapvető joga. A Kininigeni Szabad Választottbíróság nem más jogkörökben illetékes, hanem kizárólag az élő, szellemi erkölcsi értelemmel rendelkező lények elidegeníthetetlen jogaiért.

Beolvasva e-mailben a info@amagi.space címre "Részvétel a perben" tárgyú levéllel.

Postai úton a következő címre

Amagi e.V. P.O. Box 100 111 to 75101 Pforzheim NÉMETORSZÁG

 

A társvádlottak az ítélet kihirdetése után e-mailben kapják meg az ítéletet. Ha az ítéletet a saját egyénre kell szabni, akkor ezért díjat kell fizetni. A költségek kézhezvételét követően a társult felperes megkapja az ítélet megfelelő másolatát saját használatra.

Miért írod ilyen furcsán a személy és a személy. Mindig azt hittem, hogy én vagyok az a személy, vagy mindkettő ugyanaz a dolog? - Ez a kérdés valószínűleg a legtöbbeteknél felmerül. Dióhéjban: Mindannyian élő, szellemileg erkölcsös lények vagyunk, és van egy személy, aki alatt működünk - a személy maszkot jelent. Ez határozottan nem ugyanaz a dolog. A személyek összehasonlíthatók azokkal a vállalatokkal, amelyek keretében tevékenységeket végzünk. A személyeknek expotenciálisan kevesebb joguk van, mint az élő, szellemi-erkölcsi értelemben vett racionális lényeknek. Akik abban a tévhitben élnek, hogy ők az a személy, akinek a rendeletek és jogfosztások jogszerűek, azok itt tévednek, és kérem, forduljanak a szokásjogi bíróságokhoz, amelyek az "ügyek" tárgyalására szakosodtak. Itt még többet a témáról. Kattints rám.

Mivel ez az élő, szellemi erkölcsi értelemmel rendelkező lény tudatos akaratnyilatkozatától függ, így a 3. oldal - az esetleírás mindenki számára kitölthető. Az 1 + 4. oldalt mindenkinek, aki csatlakozni kíván a perhez, külön-külön kell kitöltenie.

A szülők előre kitölthetik gyermekeik számára, ha ez a legjobb az utódaik érdekében, vagy felvehetik a saját díjukba.

Általánosságban elmondható, hogy minden élő, szellemileg erkölcsös, értelmes lény, aki társperesként részt kíván venni a perben, minden költség nélkül hozzáférhet az ítélethez, mert ez a per a jelenlegi világhelyzet miatt szükséges. (Hálásak vagyunk az adományokért, amelyekkel támogatjuk munkánkat az összes [emberi lény] érdekében és javára).

Ha azonban valaki azt szeretné, hogy az ítéletet egyénileg magára szabják, az természetesen nyomdaköltségbe, papírköltségbe, a boríték pénzbe kerül, valamint a postaköltségbe - nem is beszélve tagjaink erre fordított életidejéről. Ezért kénytelenek vagyunk költségtérítést kérni ennek az erőfeszítésnek az ellentételezéseként. Igyekeztünk ezt a költségtérítést a lehető legalacsonyabb szinten tartani, hogy minél több résztvevő részesülhessen belőle, ezért a költségtérítést 50 euróban határoztuk meg. Ha támogatni szeretné munkánkat és jobbá akarja tenni a világot, akkor szívesen látjuk, ha többet adományoz.

Információk fontos témákról annak érdekében, hogy

megérteni
mit csinálunk

A Kininigeni Szabad Választottbíróság nem a szokásbíróságok alapját képező római jog szerint jár el, hanem a legmagasabb elvek, értékek szerint, elfogulatlanul és vállalatokhoz, vállalatokhoz vagy szervezetekhez való kötődés nélkül.

A különbség az ember, személy kifejezések és az élő, szellemileg erkölcsi értelemmel bíró lény megnevezése között, amelyre a panasz és a panaszban való részvétel irányul.

A Kininigen Szabad Választottbíróság. Nem csak egy újabb bíróság. Ez az egyetlen bíróság, amely az élő, szellemileg erkölcsös, értelmes lények számára illetékes ezen a világon. Független, a legmagasabb erkölcsi értékek és elvek iránt elkötelezett, és az elidegeníthetetlen jogok megőrzése mellett elkötelezett.

Az Ön segítsége.
Azért, amit csinálunk.

Egy kis hozzájárulás az Ön számára,
segít nekünk nagy dolgokat elérni.
Mindenkinek.

Az Ön adománya a munkánkhoz

hu_HUHungarian

Amagi

Hírek